Crm
Zebra

חיפוש לקוח קיים

שורת החיפוש

שורת החיפוש הנמצאת תמיד בחלקו העליון של המסך מאפשרת לנו להקליד שם או חלק משם ולעבור ישירות מתוצאות החיפוש אל כרטיס הלקוח.

מערכת לניהול לקוחות

טיפ: שימוש בסימן '%' לפני מילת החיפוש יניב תוצאות רחבות יותר

רשימת לקוחות

 לרשימת הלקוחות הכללית ניכנס למסך לקוחות פרטיים/עסקיים הנמצא בתפריט ראשי > פעילות שוטפת > לקוחות פרטיים/עסקיים.

במסך זה נבחר בקטגורית אלפון הנמצאת בחלקו העליון של המסך, לחיצה על הכל תציג את כלל הלקוחות בעוד שלחיצה על אחת מן האותיות תציג רק את הלקוחות ששמם מתחיל באות זאת.

 

בואו נדבר

דילוג לתוכן