Crm

Zebra

חשבוניות וקבלות

דף הבית >> הנהלת חשבונות >> חשבוניות וקבלות

מסמכים חשבונאים במערכת Zebra

אמנם הפקת חשבוניות וקבלות אינו כלי סטנדרטי של מערכות CRM, אך במרוצת הזמן הבנו כי כיום, חברות רבות, מעוניינות לנהל את תהליכי הגבייה באותו מקום בו מתנהל הקשר עם הלקוחות.

בתפישה הרוחבית בניהול עסקי היום, בו אנשי המכירות והשירות מעורבים ואחראים להשלמת מעגל העסקה עם הלקוח (השלמת גביית תשלום), תהליך הגבייה ומצב חשבון הלקוח הופכת רלוונטית יותר ויותר לנותני השירות ואנשי המכירות.

מערכת הזברה CRM מאפשרת, תחת כרטיס הלקוח, הפקת הצעות מחיר, חשבוניות, קבלות ומסמכים נוספים, באופן פשוט וגמיש המאפשר לכל משתמשי המערכת, בין אם אנשי המכירות השירות או הכספים, לראות את מצב הלקוח הכולל בכרטיס אחד מרוכז.

בתפישה הרוחבית בניהול עסקי היום, בו אנשי המכירות והשירות מעורבים ואחראים להשלמת מעגל העסקה עם הלקוח (השלמת גביית תשלום), תהליך הגבייה ומצב חשבון הלקוח הופכת רלוונטית יותר ויותר לנותני השירות ואנשי המכירות.

מערכת הזברה CRM מאפשרת, תחת כרטיס הלקוח, הפקת הצעות מחיר, חשבוניות, קבלות ומסמכים נוספים, באופן פשוט וגמיש המאפשר לכל משתמשי המערכת, בין אם אנשי המכירות השירות או הכספים, לראות את מצב הלקוח הכולל בכרטיס אחד מרוכז.

המסמכים במערכת ניתנים להדפסה או לשליחה דרך דואר אלקטרוני ישירות ללקוח, ניתנים להפקה וייצוא לאקסל במסגרת דוח מסמכים מיוחד, מעדכנים את יתרת הלקוח בכרטיס ומאפשרים מעקב מלא על ביצוע התשלום והשלמת העסקה.

המסמכים במערכת ניתנים להדפסה או לשליחה דרך דואר אלקטרוני ישירות ללקוח, ניתנים להפקה וייצוא לאקסל במסגרת דוח מסמכים מיוחד, מעדכנים את יתרת הלקוח בכרטיס ומאפשרים מעקב מלא על ביצוע התשלום והשלמת העסקה.

בואו נדבר

דילוג לתוכן