מערכת לניהול עסק

CRM

Zebra

מחירון שנתי

מחירון חודשי | חמירון שנתי

Starter

חודשי
1160 כל משתמש נוסף 1160₪
 • 5000 | כרטיסי לקוחות
 • ללא הגבלה | משימות, אירועים
 • התממשקות למייל
 • לוח מחוונים
 • יומן פגישות + שיתוף יומנים
 • ייבוא /ייצוא קבצי אקסל
 • קריאות שירות
 • קבלת נתונים מדפי נחיתה
 • ממשק TM למוקדים
 • 2GB | אחסון מסמכים
 • 100 | מסמכים חשבונאים (כמות חודשית)
 • מודול מנויים והוראות קבע ומס"ב
 • התממשקות למרכזיית VOIP
 • סליקת אשראי
 • ייצוא פקודות יומן
 • ניהול מלאי
 • שעון נוכחות
 • הנהלת חשבונות מלאה (דו צדדית)

Professional

חודשי
2760 כל משתמש נוסף 1160₪
 • 20000 | כרטיסי לקוחות
 • ללא הגבלה | משימות, אירועים
 • התממשקות למייל
 • לוח מחוונים
 • יומן פגישות + שיתוף יומנים
 • ייבוא /ייצוא קבצי אקסל
 • קריאות שירות
 • קבלת נתונים מדפי נחיתה
 • ממשק TM למוקדים
 • 10GB | אחסון מסמכים
 • 1000 | מסמכים חשבונאים (כמות חודשית)
 • מודול מנויים והוראות קבע ומס"ב
 • התממשקות למרכזיית VOIP
 • סליקת אשראי
 • ייצוא פקודות יומן
 • ניהול מלאי
 • שעון נוכחות
 • הנהלת חשבונות מלאה (דו צדדית)
פופולרי

Enterprise

חודשי
5760 כל משתמש נוסף 1160₪
 • 100000 | כרטיסי לקוחות
 • ללא הגבלה | משימות, אירועים
 • התממשקות למייל
 • לוח מחוונים
 • יומן פגישות + שיתוף יומנים
 • ייבוא /ייצוא קבצי אקסל
 • קריאות שירות
 • קבלת נתונים מדפי נחיתה
 • ממשק TM למוקדים
 • 60GB | אחסון מסמכים
 • מסמכים חשבונאים | ללא הגבלה
 • מודול מנויים והוראות קבע ומס"ב
 • התממשקות למרכזיית VOIP
 • סליקת אשראי
 • ייצוא פקודות יומן
 • ניהול מלאי
 • שעון נוכחות
 • הנהלת חשבונות מלאה (דו צדדית)

בואו נדבר

דילוג לתוכן