Crm

Zebra

סליקת כרטיסי אשראי

מגוון רחב של פעולות הניתנות לביצוע מתוך כרטיס הלקוח

מערכת הזברה CRM שואפת לאפשר למשתמשיה מגוון רחב של פעולות הניתנות לביצוע מתוך כרטיס הלקוח. כחלק ממודול המסמכים של מערכת הזברה, המאפשר הפקת הצעות מחיר, חשבוניות וקבלות, הפעלנו גם ממשק לחברת פלאקארד המאפשר לכם לבצע בדיקת תקינות כרטיס אשראי של הלקוח ואף לסלוק אותו ישירות מתוך המערכת.

ממשק הסליקה מול חברת פלאקארד, מאפשר לכם, משתמשי הזברה CRM, סליקה מיידית של כרטיס האשראי של הלקוח במעמד השיחה מולו.

בהזנה פשוטה של מספר המסוף, שם המשתמש והסיסמה לחשבון שלכם בפלאקארד, המערכת תבצע עבורכם סליקה של אשראי הלקוח במעמד הפקת קבלה.

כאשר תפיקו קבלה ללקוח, במערכת המסונכרנת לפלאקארד, המערכת תנסה לבצע סליקה של כרטיס האשראי של הלקוח באופן מיידי.
במידה וניסיון חיוב האשראי של הלקוח כשל מסיבה כלשהיא, תתקבל הודעה והקבלה לא תופק.

המערכת מאפשרת הזנת מספר האשראי של הלקוח ישירות לקבלה, ובנוסף, הזנת אשראי הלקוח באופן מאובטח (תקן PCI*) המאפשר חיובים נוספים של הלקוח במועד מאוחר יותר.

כמו כן, מעבר לסליקה חד פעמית, מערכת הזברה CRM מספקת מודול מנויים ייחודי המאפשר חיוב חוזר של לקוחות. באמצעות מודול המנויים תוכלו להפעיל חיוב מתחדש (חשבונית מס/קבלה) ללקוח ע"י הגדרת תאריך לחיוב ראשוני, תדירות החיוב, סכום לחיוב ותאריך סיום המנוי. המודול יפעיל חיוב ללקוח ע"פ ההגדרות שהוזנו ויפיק בכל חיוב חשבונית מס/קבלה + ניסיון סליקה של כרטיס האשראי של הלקוח.

בואו נדבר

דילוג לתוכן