Crm
Zebra

E-Rep

E-REP הינה מערכת ייחודית לתפעול ותכנון עבודת תועמלנים. E-REP הינה תוכנה מבוססת WEB המאפשרת שליטה פיקוח וניהול צוות התועמלנים בחברה תוך שימוש בדוחות פרטניים וניתוחים בחתכים שונים המסייעים לתכנון יעיל של העבודה ומצבת כוח האדם בחברה. במערכת קיים מאגר הרופאים הגדול בסוגו בארץ. המאגר ניתן לפילוח בחתכים שונים כגון אזור גיאוגרפי , סוגי התמחות, מיון אלפביתי ועוד. מערכת ארגון עבודה ברמת עובד פרטני, צוות וכלל החברה. הגישה למערכת הינה על פי הרשאות דרך האינטרנט או באמצעות יחידות ניידות כדוגמת PDA .

בואו נדבר

דילוג לתוכן